GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL ALINIR ?

EV HİZMETLERİNİN TÜM AİLE BİREYLERİ TARAFINDAN YAPILDIĞI VE ONLARIN DA "GÜÇ KAYBI TAZMİNATI" İSTEME HAKLARI BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.


Ev kadınlarına tanınan "güç kaybı tazminatı" isteme hakkının, ev hizmetlerine katılan tüm aile bireylerine de tanınması gerekir. Özellikle, hangi yaşta olurlarsa olsunlar kız çocuklarının ev hizmetlerine yardım ettikleri yadsınmaz bir yaşam gerçeğidir. Evlenmemiş ya da evlenip boşandıktan sonra baba evine dönmüş olan kızlar ev hizmetlerine katılırlar, giderek anneleri yaşlı ise bütün yükü üzerlerine alırlar. Ayrıca ev işleri, yemek pişirmek, temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ile sınırlı değildir. Erkeklerin çarşı pazar alış verişi, ev içinde ve dışında aile bireylerinin yaşamlarını kolaylaştıran bir takım hizmetler ve yardımlaşmalar da ev hizmetleri kapsamında sayılmak gerekir. Gerek bedensel zararlarda ve gerekse destek tazminatı söz konusu olduğunda, aile bireylerinin "yardım ve hizmet" yoluyla dayanışmaları tazminat hesaplarının en gerçekçi ölçütü kabul olunmalıdır.

 

Yargıtay son yıllardaki kararlarında, emeklilik çağındaki yaşlı kişilerin beden gücü kaybına uğramaları durumunda, bir iş ve kazançları olmasa dahi, günlük yaşamalarını sürdürürlerken "sakatlıkları oranında zorlanacaklarını" kabul ederek "güç kaybı tazminatı" hesaplanmasını gerekli görmektedir.